Koliko denarja v resnici dobi Uroš Lajovic za vse svoje dirigiranje v SF ?

V procesu razpletanja stavke simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije potekajo številne izmenjave pisem, dopisov, obveščanj, pozivov, groženj… Tokat najprej objavljamo osnovne točke glede dejavnosti Slovenske filharmonije, iz katerih je mogoče primerjalno razbrati ali celo ugotoviti, ali Slovenska filharmonija svojo z zakonom in ustanovitvenim aktom določeno dejavnost sploh v celoti izvršuje.

stavka-5-img_0159

Podoba Slovenske filharmonije v javnosti se slabša, fotografije Marijan Zlobec

 

II. DEJAVNOSTI ZAVODA

6. člen

Glede na namen, zaradi katerega je ustanovljen, zavod opravlja kot javno službo naslednje naloge:

– izvajanje del domačih in tujih skladateljev,

– spodbujanje in izvajanje izvirnih slovenskih del,

– organiziranje gostovanj doma in v tujini,

– sodelovanje z domačimi in tujimi umetniki,

– sodelovanje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih v Sloveniji,

– mednarodna promocija slovenskih ustvarjalcev in izvajalcev,

– sodelovanje s slovenskimi kulturnimi organizacijami v zamejstvu in v tujini,

– avdio in video snemanje za svoje potrebe ter za potrebe producentov radiofonskih, televizijskih, filmskih in video programov,

– načrtno dopolnjevanje radijskih in televizijskih nacionalnih arhivov z materiali, ki javnosti še niso dostopni,

– svojo produkcijo in prireditve na podlagi poslovnega sodelovanja predstavlja na RTV Slovenija,

– programsko in poslovno sodeluje s Cankarjevim domom,

– izvajanje vzgojno-pedagoških vsebin za otroke in mladino,

– omogočanje umetniškega razvoja najbolj talentiranim mladim umetnikom,

– omogočanje dostopnosti do programov in podatkov telesno oviranim osebam,

– omogočanje dostopnosti dvoran, s katerimi upravlja, drugim kulturnim izvajalcem javnih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov oziroma drugim subjektom,

– usklajevanje terminov letnega programa z drugimi nacionalnimi glasbenimi ustanovami,

– vključevanje v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti ter omogočanje uporabe svojih prostorskih in tehničnih zmogljivosti za druge javne kulturne prireditve,

– sodelovanje z raziskovalci, ki raziskujejo dediščino glasbene ustvarjalnosti,

– arhiviranje notnih materialov in drugih tiskanih publikacij ter avdio in video posnetkov, ki izhajajo iz osnovne dejavnosti zavoda,

– izdajanje, razmnoževanje in prodaja avdio posnetkov svojega programa,

– izobraževanje zaposlenih in izvajanje izobraževalnih vsebin za zainteresirano javnost s področja dela zavoda,

– spodbujanje komornega muziciranja zaposlenih,

– hranjenje, zbiranje in prezentiranje gradiv s področja dela zavoda,

– zagotavljanje knjižnične dejavnosti s področja dela zavoda,

– zagotavljanje arhivske službe za področje dela zavoda,

– sodelovanje z drugimi glasbenimi institucijami ter založniškimi hišami,

– redno obveščanje javnosti o prireditvah v sredstvih javnega obveščanja,

– dodatno redno posredovanje informacij javnosti o poslovanju, uresničevanju programov in razvojnih ciljih.

Poleg javne službe opravlja javni zavod za potrebe obiskovalcev in zaposlenih še gostinske storitve, prodajo knjig, nosilcev zvoka, video kaset, spominkov s področja umetnosti in druge dejavnosti, opredeljene v 7. členu tega sklepa.

Vsa ta zapovedana dejavnost še ni prišla niti na vrsto po svoji vsebini in še bolj nalogah.

kozina-img_0157

Marjan Kozina je bil direktor SF v povojnem času

Odgovor stavkovnega odbora SF na trditve Uroša Lajovica

Stavkovni odbor orkestra Slovenske filharmonije se čuti dolžan odzvati se na trditve g. Uroša Lajovica objavljene v dnevnem tisku (Lajovic: Prizadejali so mi izredno moralno škodo, Delo, 22. 12. 2016). Po g. Lajovicu stavkovni odbor – doma in na tujem – širi neresnice o njegovih prejemkih in žaljivem odnosu do zaposlenih. Zato nam ne preostane nič drugega, kot da v izogib napačnim in zlonamernim tolmačenjem podamo zainteresirani javnosti svoj pogled na status in obnašanje g. Lajovica.

 

  1. »Dogovor o sodelovanju« med SF, ki jo zastopa direktor Damjan Damjanovič in Urošem Lajovicem s.p. je podpisan 23. 04. 2016. Predmet te pogodbe je nastavitev Uroša Lajovica za »šefa dirigenta« (1. člen). S to pogodbo SF naroča, dirigent pa se obvezuje, da bo v okviru terminskih planov SF pripravil umetniški program abonmajskih ciklov za obdobje 2015–2018 (2. člen). Program mora biti v skladu s »programskimi smernicami« (3. člen). Za sezono 2016/2017 so predvideni štirje abonmajski koncerti, ki jih dirigira g. Lajovic, enako tudi za sezono 2017/2018 (4. člen).

 

Kakšen je pravni status Uroša Lajovica v SF ?

 

– Sklep o ustanovitvi javnega zavoda SF (14. člen) predpisuje, da ima lahko zavod tri pomočnike in sicer dva za vodenje umetniško strokovnega dela orkestra in zbora ter enega za upravne, finančne in kadrovske zadeve. Pomočnik za orkester lahko uporablja naziv umetniški vodja.

– Od treh možnih pomočnikov direktor SF lahko imenuje le dva. Uroš Lajovic je torej v resnici tretji, nezakoniti pomočnik direktorja Damjanoviča. Poleg tega sklep o ustanovitvi SF nikjer ne omenja funkcije ali naziva »šef dirigent«. Tudi v sistemizaciji delovnih mest SF ni predviden »šef dirigent« temveč zgolj dirigent. Za pripravo umetniških programov v SF ne obstajajo nobene »programske smernice«.

  1. Za dirigiranje dveh abonmajskih koncertov z istim programom dirigentu pripada plačilo v višini 10.500 EUR bruto (vsak abonmajski koncert se praviloma izvede dvakrat). V ceno je zajet tudi radijski in televizijski prenos v Sloveniji. SF plačilo izvede na podlagi računa, ki ga dirigent izstavi po izvedenem koncertu (7. člen).

– Sedmi člen nedvomno potrjuje, da je pogodbena stranka Uroš Lajovic s.p. upravičena do plačila 10.500 EUR za posamezni abonmajski koncert z istim programom, ki se ga praviloma izvede dvakrat, ob četrtkih in petkih v ljubljanskem Cankarjevem domu.

– Kakorkoli g. Lajovic sešteva ali odšteva znesek 10.500 EUR, ki ga prejema za dirigiranje dveh abonmajskih koncertov z istim programom, vsota plačila ostaja enaka ter stane SF na sezono 42.000 EUR (za štiri koncerte).

  1. Plačilo za pripravo umetniškega programa abonmajskih ciklov SF v obdobju od septembra 2015 do julija 2018 je vključeno v znesek, ki je dogovorjen za dirigiranje abonmajskih koncertov, kot je opredeljeno v členih 4 in 7 (8. člen).

 

stavka-3-img_0165

V čakanju na odgovor vodstva SF

Za kaj je plačan Damjan Damjanovič ?

– Stavkovni odbor poudarja, da je za umetniško vodenje oz. za vodenje umetniško strokovnega dela orkestra SF zadolžen in plačan direktor Damjan Damjanovič  (1. alineja 1. odstavka 12. člena in 14. člen Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SF), zato trditev g. Lajovica o njegovem prejemanju plačila za »umetniško vodenje« razumemo, da SF za eno funkcijo (umetniško vodenje) namesto enega plačuje dva posameznika – za dvojno ceno oz. za najmanj 16.000 EUR letno preveč.

– V javnem sektorju specifikacija plačil za posamezna dela sodi v pisne dogovore, saj je to predpogoj za transparentno porabo javnega denarja.

– Noben »ustni dogovor« direktorja Damjanoviča in g. Lajovica ne more biti pravno veljaven oz. zakoniti del te pogodbe, kaj šele podlaga za plačila.

  1. Dirigent v dogovoru z direktorjem SF opravlja še druge naloge, ki so naštete po točkah. V 10. točki je zapisano, da se bosta o honorarjih in pogojih iz 1., 2., 3. in 9. točke tega člena stranki dogovorili s posebno pogodbo. Na tej podlagi je pogodbena stranka Uroš Lajovic s.p. upravičena do dodatnih plačil za dirigiranje na koncertih ob posebnih priložnostih, snemanjih, gostovanjih ter pripravi programov koncertov za mladino in po potrebi dirigiranja le-teh (9. člen).

Toliko zaenkrat o pogodbi in izplačilih SF za Uroša Lajovica s.p.

Sicer je pa stavkovni odbor povsem korektno obvestil Mednarodno organizacijo glasbenikov (FIM) o dogajanju v Slovenski filharmoniji. Posredovanje visokega predstavnika FIM razumemo kot zavezo visokim standardom, ki jih ta organizacija spodbuja v zvezi s sodelovanjem vodstva orkestrov in glasbenikov. G. Lajovicu svetujemo, da vsa nadaljnja vprašanja naslovi neposredno na FIM.

Stavkovni odbor nima nič proti, če g. Lajovic želi »podvzeti primerne korake, da zaščiti svojo čast«. To seveda lahko vedno stori, ne oziraje se na naše mnenje.

Ljubljana, 29. december 2016

Stavkovni odbor orkestra SF

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.