Društvo slovenskih pisateljev protestira

Društvo slovenskih pisateljev je objavilo protest zoper javni razpis tednika Demokracija in založbe Nova obzorja za pravljice.

druc5a1tvo-slovenskih-pisateljev.jpg

Najostreje obsojamo razpis za pravljice, objavljen na spletni strani tednika Demokracija, saj nedopustno zlorablja otroško literaturo za rasistično propagando.

Verjamemo, da si vsi otroci zaslužijo človečne, odprte in strpne pravljice, ki spodbujajo empatijo, ne pa netijo sovraštvo. Le tako jim lahko omogočimo, da bodo ponotranjili osnovne človeške vrednote, ki edine omogočajo varen jutri za vse.

Društvo slovenskih pisateljev in

Slovenski center PEN
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
SNG Drama Ljubljana
Mirovni inštitut
Amnesty International Slovenije
UNICEF Slovenija
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
Bralno društvo Slovenije
Slovenska sekcjia IBBY
Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Zveza prijateljev mladine Slovenije
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
CNVOS, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
Zveza društev pedagoških delavcev
Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije
Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti
Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade
SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
Mini teater

Judovski kulturni center
Vrtec viški gaj
Bajalka, zavod za založništvo in umetnost pripovedovanja
Mladinski dom Jarše
Društvo upokojencev Komandanta Staneta
Zavod Krog
Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani
Društvo življenje brez nasilja
Zveza tabornikov Slovenije
Društvo za novo umetnost
Društvo učiteljev gluhih Slovenije
Društvo upokojencev Poljane
3Vitana – Center za celosten razvoj
Zveza prijateljev mladine Maribor
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Društvo Sožitje
Kulturno umetniško društvo Moment
Center kulture Španski borci
Bunker
Društvo Humanitas – center za globalno učenje in sodelovanje

Zavod EN-KNAP
Zavod DIVJA MISEL

Društvo za nenasilno komunikacijo
Slovenski gledališki inštitut
Društvo ljubiteljev knjig Ciproš Maribor
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana
RKS OZ Slovenske Konjice
Društvo vojnih invalidov Ljubljana
Humanitarček – društvo za promocijo humanitarne dejavnosti
Ozara Slovenija, Nacioalno združenje za kakovost življenja, Enota Ravne na Koroškem
Zveza društev Mladinski center Postojna
Kulturno umetniško društvo Coda

Cerkljanski mladinski alternativni klub C.M.A.K.
Kulturno umetniško društvo Solar Pulse Music
Kulturno umetniško društvo Škofjljica
Ustvarjalni laboratorij Metke Trdin
Pajn, zavod za sonaravno bivanje
Zavod Tri, Škofja Loka
PROJA, zavod za uresničevanje dobrih idej
Društvo upokojencev Kamnik
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Slovensko srbsko kulturno humanitarno društvo SREČANJE
Kulturno umetniško društvo Plac
Društvo Pupillam
Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP)
Društvo Kneipp Vrhnika
Bomi, društvo ustvarjalnih otrok
Zavod Samostojen si
Zavod STUDIO 12
Društvo Center za pomoč mladim
DOBRA POT, zavod za kulturo in sonaravno delovanje
Zavod odprto srce
Društvo kRog9
RKS-Območno združenje Tolmin
Zavod PET
Zavoda RISA, Centra za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje
Društvo EnaBanda
Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije
Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje
Turistično društvo PRLEK
Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski
Art središče – Zavod za razvoj in umetnost
ONEJ – Društvo prekmurske pobude
Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija
Zavod Sopotniki, zavod za medgenracijsko solidarnost
Slovensko društvo hospic
Zveza društev upokojencev Slovenije – Zveza DUS
Forum Ljubljana, Zavod za umetniško in kulturno produkcijo
Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami
Društvo za mlade IndiJanez
Društvo CET Platforma
Društvo Sena
Knjižnica Brežice
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico
Zavod Voluntariat

Društvo upokojencev Trbovlje

Popotniško združenje Slovenije
Združenje Slovensko Kubanskega Prijateljstva
Združenje Slovensko Korejskega Prijateljstva
Zavod za  mladinsko popotništvo
Akademija za radovedne
Zveza društev in klubov MORiS
Društvo za kulturne dejavnosti Alternativna glasbena delavnica Gustaf
NARAVNI ZAČETKI Združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva
Društvo Svet Staršev
Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja
Kulturno ekološko društvo Smetumet
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice
Društvo za pomoč z umetnostjo Plus5
Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke
DRUŠTVO RESje – prostovoljstvo na področju demence
Zavod Sploh
Zavod Ornament, Maribor
Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela
Društvo za razvoj humanistike, Zofijini ljubmci
Društvo Ambasadorji nasmeha
Društvo življenje brez nasilja
Humana, Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Škofja Loka
Slovensko rodovno gibanje, društvo za kvaliteto življenja
Forum za enakopraven razvoj
Kulturno umetniško društvo Transformator
Društvo UP Jesenice
Društvo vojnih invalidov Maribor
Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko – Cirkokrog
Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju “VESELE NOGICE”
Zavod Parnas
Zavod za Razvijanje Ustvarjalnosti
Društvo Projekt Človek
Društvo prijateljev mladine občin Postojna in Pivka Po-Pi
Društvo informacijski center Legebitra
Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi
Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS
Zavod KNOF so.p.
Združenje DrogArt
Boreo, regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije
Zveza društev Mladinski center Postojna
Ekologi brez meja
Društvo upokojencev Velenje

Dobrodelno društvo Tibet

Proti komu ali čemu protestirajo

Javni razpis poteka od 27. septembra do 19. oktobra 2018.

Splošni pogoji javnega razpisa:

1. Na javnem razpisu s svojimi besedili lahko sodelujejo uveljavljeni in neuveljavlje¬ni avtorji, ki izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje.

2. Avtorji sodelujejo na javnem razpisu s pravljico, ki lahko obsega skupaj s presledki med 5.000 do največ 8.000 znakov.

3. Pravljice morajo biti izvirne, še neobjavljene in napisane v slovenskem jeziku
Pravljica naj obravnava nevarnosti, ki jih prinašajo multikulturalizem in ilegalne migracije.
Pravljica mora krepiti narodno zavest in v otroki spodbuditi domoljubje, pripadnost tradicionalni družini, ki je temelj in branik slovenstva.
Pravljica mora imeti pozitivne junake (otroka/e, starše, družino) in negativne junake. Pravljica naj ima srečen konec ali naj vsaj daje upanje, da pravica in resnica ter narodna zavest, domoljubje in družina na koncu vedno zmagajo.
Podrobnejše smernice razpisa
– Pravljica je lahko v verzih ali v prozi.
– Glavni liki so lahko vzeti tudi iz že obstoječe slovenske otroške literature oziroma pravljic, ki pa naj v novi dogodivščini zaživijo v skladu z domoljubnimi in družinskimi vrednotami (npr v smislu: Kekec gre na Kolpo branit mejo…).
– Dogajanje je lahko postavljeno v čas katerega od slovenskih praznikov (božič ali velika noč).
– Pravljica (če je mišljena kot slikanica za mlajše otroke) ima lahko za glavne osebe tudi poosebljene živali, pri čemer pozitivne junake predstavlja domača živalska vrsta, vsiljivce oziroma negativce pa tujerodna invazivna vrsta.
– Poudarek naj bo na koncu v tem, da je lepo živeti v tradicionalni družini (oče, mama, otroci) in obkrožen s sonarodnjaki/ svojo vrsto.

4. Avtorji pošljejo natisnjeno besedilo s priporočeno pošto na naslov Nova obzorja, d o. o., Linhartova cesta 13,1000 Ljubljana s pripisom »Pravljica – javni razpis 2018«. Zraven besedila naj priložijo zapečateno ovojnico s kodo (ali psevdonimom), v kateri so zapisani ime in priimek, naslov in telefonska številka ter naslov pravljice.
Z oddajo besedila se avtor v celoti strinja z vsebino pogojev tega razpisa.

6. Strokovno komisijo sestavljajo: zunanja članica, novinarka televizije Nova24TV Marjanca Scheicher, novinarka Demokracije Lucija Kavčič ter namestnik glavnega in odgovornega urednika Demokracije Metod Berlec.

7. Strokovna komisija bo na natečaju upoštevala vse pravljice, ki bodo na zgoraj navedeni naslov in z vsemi zahtevami tega razpisa prispele do vključno 19. oktobra 2018.

8. Strokovna komisija bo izbrala tri najboljše pravljice in jim podelila tri nagrade. Prva nagrada je 300 evrov neto, druga nagrada 200 evrov neto in tretja nagrada 100 evrov neto.
Strokovna komisija lahko predlaga za odkup tudi druge pravljice.

9. Prireditelj bo avtorjem treh nagrajenih pravljic izplačal honorarje ob izidu prve pravljice.

10. Imena nagrajencev bodo objavljena v Demokraciji številka 43, in sicer 25.10.2018. Prvo nagrajeno in odkupljeno pravljico bo založba izdala v knjižni obliki. Pridružujemo si pravico objaviti tudi drugo in tretjo nagrajeno pravljico.

Nova obzorja, d. o. o.
Jože Biščak, direktor
Ljubljana, 27. 9.2018

Kaj je za protestnike konkretno rasistično, v DSP niso pojasnili ali utemeljili.

Prav tako niso pojasnili, kako so vsa ta društva prišla do svojih podpisov. So imeli občne zbore in o tem, se pravi o podpisu, javno razpravljali ?

So še nenapisane pravljice, v katere ne verjame noben otrok, najhujši slovenski javni problem ali problem slovenske družbe ?

Marijan Zlobec

 

3 thoughts on “Društvo slovenskih pisateljev protestira

 1. Pozdravljen, Marijan! Rada berem tvoje informacije, recenzije in predstavitve. Tako sem bolje obveščena, všeč pa mi je tudi, da jasno izražaš svoja stališča in da bralca z ničemer ne siliš, da jih posvoji.V primeru protesta DSP pa pogrešam prav tvoje stališče. Je morda vsebovano v zadnjem stavku? Lepo te pozdravljam. Bogdana

  Všeč mi je

 2. Kaj je za protestnike konkretno rasistično, v DSP niso pojasnili ali utemeljili.
  Glede na zapisano je videti, da je kar nekaj grozotnih elementov v razpisu:
  problematiziranje multikulturalizma, emigrantov, poveličevanje družine, pravljice se naj dogajajo o groza, med krščanskimi prazniki. Važno je tudi kar razpis ne omenja: nikjer ni delavcev, borcev za svobodo, nikjer ni enakopravnosti žensk, kje so homoseksualci, kje je enakost spolov, kje je LGBT. Uf, uf, groza.
  Potem pa dolg seznam podpisnikov protesta.
  Društvo pisateljev je na vrhu tega seznama in to je dejanska groza. To pa je sivina, v katero nas ti silijo.
  Pisatelji in pesniki so bili vedno esenca naroda, tisto gibalo, ki je narod vodilo in ga utrjevalo. Sam protest in znatno predolg seznam, pa kažeta, da z velikimi koraki korakamo v sivo preteklost, v čase, ko so vladali komunisti, ki so z nasiljem prišli na oblast in s terorjem zastrli svobodo, pobili, zapirali in pregnali vse, ki se jim niso pokorili in ki niso mislili enako, kot oni sami.
  K sreči se je izkazalo, da se komunizem ne more obdržati. Ni propadel zaradi upora, ker ga diktatura ni dovolila. Sam vase se je sesul . Bankrotirala je velika Sovjetska zveza, bankrotirala je socialistična Jugoslavija, bankrotirala je tudi socialistična Slovenija.
  Sedaj pa nam esenca naroda narekuje, da se vrnemo v tiste sive čase, ko se ni smelo svobodno govoriti, kaj šele pisati, ko je Drago Jančar bil obsojen, ker je imel doma prepovedano knjigo.
  Da, takšni časi se vračajo in to pod poveljstvom Društva pisateljev, ki se skriva tudi za PENom. Je to mogoče?

  Všeč mi je

 3. Društvo slovenskih pisateljev se je z nepreštevno množico drugih organizacij civilne družbe, ki so najbrž vse zgledno hitro in učinkovito demokratično razpravljale in glasovale o sopodpisu podtaknjenega političnega pamfleta, sramotno javno postavilo zoper svobodo ustvarjanja in zoper svobodo izražanja različnih svetovnih nazorov in političnih ter estetskih stališč v za zdaj še svobodni, demokratični in pluralni Republiki Sloveniji.
  Nihče od potencialnih povabljenih avtorjev ni prisiljen sodelovati na javnem razpisu, kakor so ga po svoji presoji in po svojih preferencah samostojno in svobodno oblikovali v Demokraciji. In nihče od potencialnih bralcev tudi ne bo prisiljen brati pravljic, ki bodo prispele na omenjeni razpis in bodo najboljše med njimi tudi objavljene.
  Kako smo že ponavljali v časih študentskih gibanj iz leta 1968, na katera očitno pozabljajo ideološko in politično instrumentalizirani aktivisti iz DSP in slovenskega centra PEN:
  “Svoboda je svoboda tistih, ki mislijo drugače!”

  Liked by 1 person

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.